3. Sisački energetski dan

Društvo energetičara Sisak u partnerstvu s Savezom energetičara Hrvatske i Metalurškim fakultetom organizira 3. Sisački energetski dan koji će se održati 17.10.2019. godine u hotelu Panonija u Sisku s početkom u 09:00h. Nastavno na prethodno održani 1. i 2. Sisački energetski dan nastavljamo daljnje širenje svijesti o potrebi smanjenja štetnih klimatskih promjena, zaštiti okoliša te racionalnom korištenju energije i prirodnih resursa. Naša misija je danas važnija nego ikada, jer je 2017. godine po prvi puta u povijesti prekoračen globalni antropogeni porast temperature od 1°C. Ukoliko se porast temperature ne održi ispod 2°C planet više neće biti u mogućnosti podržati ljudsku vrstu!

1. Sisački energetski dan okupio je više od 150 sudionika, a predavanja su, između ostalih, održali predstavnici vodećih sisačkih energetskih objekata (TE-TO-a Sisak, INA-e Rafinerije nafte Sisak, HEP Toplinarstva- Pogona Sisak) i akademske zajednice. 2. Sisački energetski dan okupio je oko 130 sudionika pri čemu je stavljen dodatni naglasak na aktualne energetske izazove iz pozicije snažnih industrijskih subjekata.

Ciljevi Sisačkog energetskog dana

 • Stvoriti platformu za informiranje i motiviranje građana, tvrtki i drugih lokalnih subjekata o potrebi smanjenja štetnih klimatskih promjena, zaštiti okoliša te racionalnom korištenju energije i prirodnih resursa.
 • Dodatno povezati akademsku zajednicu i industriju, kako na lokalnoj tako i na regionalnoj razini
 • Aktivirati mlade da razmišljaju o energetskoj budućnosti, i potaknuti ih da djeluju u okviru svojih mogućnosti

Logo

Ciljevi Društva:

 • Cjeloživotno obrazovanje u tehničkoj kulturi i energetici
 • Poticanje i razvoj obnovljivih izvora energije
 • Poticanje racionalne uporabe energije i njenog utjecaja na okoliš
 • Suradnja i udruživanje sa srodnim udrugama
 • Energetika
Logo

Predavači

Sudionici okruglog stola


Format događanja:

 • Dva bloka predavanja pozvanih relevantnih stručnjaka u trajanju od 15 minuta te predviđenim vremenom za diskusiju od 5 minuta.
 • Okrugli stol s temom Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050.
 • Izlaganje inovatora, udruga i tvrtki iz područja energetike
 • Predavanje i kviz sa srednje škole, uz predviđenu dodjelu nagrada na 3. Sisačkom energetskom danu uz potporu Sisačko-moslavačke županije
 • Posjet BE-TO Sisak za zainteresirane posjetitelje

Raspored (TXT)

Uz pokroviteljstvo:

Sisačko-moslavačka županija

Suorganizatori:

Savez energetičara Hrvatske

Metalurški fakultet u Sisku

Sponzori:

 • Siemens d.d.
 • GME uslužni obrt
 • MONTING d.o.o.
 • Božić PTiU obrt
 • IF-TEH Integrirana rješenja d.o.o.
 • Tehnosrevis d.o.o.
 • MB Tehno d.o.o.
 • Foton promet d.o.o.
 • Ems d.o.o.
 • PHB automatizacija d.o.o
 • Zagrebački centar za zaštitu od požara i zaštitu na radu d.o.o.
 • Elektrocentar Petek
 • K.S. Marčec
 • Termika d.o.o.
 • SDEWES Centre
 • Vinarija Tomšić
 • U.O. Marčec
 • Promes Cvanciger
 • Mesnica Baja
 • Mlin i Pekare d.o.o.
 • BVO d.o.o.
 • Rakun d.o.o.
 • M.G. Marčelja
 • Restoran GRAND
 • Siga d.o.o.
 • TPK – Zavod d.d.
Daljinsko upravljanje i optimiranje centralnog toplinskog sustava grada Siska računalom

Damir Surko, dipl. ing. stroj
Mjere energetske učinkovitosti u kogeneracijskom postrojenju

mr. sc. Krešimir Komljenović
Vjetroelektrane danas i sutra

dr. sc. Ante Ćurković
Analiza stanja rafinerijske prerade u Sisku s osvrtom na alternativnu tehnologiju i obnovljive izvore energije

mr. sc. Ivan Medarac
 • dr. sc. Goran Slipac, moderator
 • prof. dr. sc. Ljubomir Majdandžić
 • prof. dr. sc. Slavko Krajcar
 • dr. sc. Ivan Andročec
 • mr. sc. Robert Fabek
Solarni toplinski sustavi i zgrade gotovo nulte potrošnje energije

prof. dr. sc. Damir Dović
Uloga znanja iz područja rudarsko-geološko-naftnih struka u planiranju energetske tranzicije prema 100% obnovljivim sustavima

doc. dr. sc. Luka Perković
REWARDHeat – Korištenje obnovljivih izvora energije i otpadne topline u kompetitivnim centraliziranim toplinskim i rashladnim sustavima

Hrvoje Dorotić, mag. ing. mech.

IZVJEŠTAJ S KVIZA U OKVIRU 3. SISAČKOG ENERGETSKOG DANA

Dana 10. listopada 2019. godine u prostorijama Sveučilišta u Zagrebu Metalurškog fakulteta održan je kviz za srednje i osnovne škole u okviru 3. Sisačkog energetskog dana. Ovogodišnji 3. Sisački energetski dan održava se u organizaciji Društva energetičara Sisak (Velimir Martinjak, dipl. ing., Matija Martinjak, mag.ing.mech. i doc.dr.sc. Jakov Baleta) u suorganizaciji Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (prof.dr.sc. Ladislav Lazić, Damijan Cerinski, mag.ing.aeroing, Tin Brlić, mag.ing.met.) uz potporu tvrtke Siemens i Sisačko moslavačke županije.

Vidi još ...

Lokacija događaja

Hotel Panonija

Ivana Kukuljevića Sakcinskog 21
44000 Sisak, Croatia
Upute